برچسب: پخش روتختی کاوری

روتختی کاوری دونفره
روتختی کاوری

نمایندگی پخش روتختی کاوری یکنفره و دونفره

روتختی ها به چند دسته تقسیم می شوند که می توان به انواع روتختی لحافی، روتختی کاوری، روتختی چهار فصل اشاره کرد. روتختی کاوری مانند یک ملحفه و پوشش می باشد که می توان آن را بر روی یک لحاف کشید. این روتختی سبک بوده و شستشوی راحت تری دارد

ادامه مطلب »