برچسب: انواع روتختی ترکی

روتختی ترکی با پتوی بافتنی
روتختی ترک

انواع روتختی ترکی با پتوی بافتنی

در انواع روتختی های زمستانه ای که توسط برندهای ترکی تولید شده اند از یک پتوی بافتنی استفاده شده که این روتختی ها را به مدلی فصلی تبدیل می کند. امروزه در اکثر کشور ها و از جمله کشور ما مانور زیادی بر روی کاهش انرژی مصرفی در خانواده ها

ادامه مطلب »